Licencja transportowa

licencja transportowaTransport jest usługą, która jest podstawą działalności wielu przedsiębiorstw. O ile zezwolenie na transport w granicach swojego kraju można uzyskać we względnie łatwy sposób, licencja na transport międzynarodowy wymaga załatwienia większej ilości formalności. Powód tego jest oczywisty - potrzebna jest pewna kontrola w zakresie tego, kto ma zdolność przewożenia osób lub rzeczy między różnymi krajami. 

 

Licencję transportową dotyczącą transportu międzynarodowego każdy zainteresowany załatwia oczywiście w swoim kraju. Wydawanie licencji dla swoich obywateli jest w geście każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Pozwolenie na wykonywanie zawodu - przewoźnik drogowy


Pierwszym krokiem zawsze jest posiadanie swojego własnego zezwolenia na wykonywania zawodu jakim jest przewoźnik drogowy. Gdzie można załatwić takie zezwolenie? Otóż wydawane jest ono przez organ rządowy jakim jest Biuro ds. Transportu Międzynarodowego. Na tym jednak nie koniec warunków koniecznych do tego, aby posiadać zezwolenie na pracę w trybie międzynarodowym. Potrzebne jest też zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika, co dodatkowo potwierdza zdolności każdego, kto pragnie pracować w transporcie rozciągającym się poza granice ojczystego kraju. Ważne jest też potwierdzenia, że przedsiębiorstwo transportowe jest w dobrej sytuacji finansowej. Trzeba też potwierdzić także swoją reputację, poprzez składania zaświadczenia o niekaralności. 
Licencja transportowa dotycząca transportu międzynarodowego jest w ostateczności wydawana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. To ten organ rządowy zbiera wszystkie dokumenty, które przedstawiliśmy i na ich podstawie decyduje, czy przysługuje nam licencja na transport międzynarodowy. Wśród różnych czynników, które mogą sprowokować odpowiedź odmowną na nasz wniosek, na pewno można zaliczyć różnego rodzaju sprzeczności w naszej dokumentacji. Dlatego też zawsze należy zadbać o to, że strona formalna naszego wniosku jest pozbawiona jakichkolwiek błędów i nieścisłości. 

Dokument pozwolenia na transport międzynarodowy

licencja na transport międzynarodowy
Dana firma, w ramach której wnioskowało się o pozwolenie na transport międzynarodowy, otrzymuje licencję i dokument ten powinien być przechowywany w siedzibie przedsiębiorstwa. Natomiast każdy z kierowców, którzy są zatrudnieni w firmie, ma obowiązek posiadania wypisu z tej licencji, zwłaszcza podczas wykonywania swojej pracy. Starając się o licencję na okres 5 lat, należy się liczyć z wydatkiem powyżej 4000 złotych. Dodatkowe opłaty muszą być naliczone ze względu na ilość wypisów, które chcemy uzyskać. Jeden wypis z licencji wyceniany jest na 440 złotych. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się wnioskować o licencję o ważności do 10 lat, musi być gotowy na wydatek rzędu 8000 złotych oraz opłatę w wysokości 880 złotych na każdy z wypisów z licencji. 
W razie wszelkich wątpliwości przy załatwianiu licencji transportowej, zawsze dobrze jest skonsultować się ze specjalistami, którzy są zorientowani we wszystkich wymogach prawnych dotyczących transportu międzynarodowego. Pozwoli to na znaczne usprawnienie całego procesu i umożliwi szybkie otrzymanie swojej licencji.